မတူပီမြို့နယ်တွင် နေ့စားလပေး ဆရာ၊မ (၁၂၀)ကျော်ခန့်အပ်

Continue reading မတူပီမြို့နယ်တွင် နေ့စားလပေး ဆရာ၊မ (၁၂၀)ကျော်ခန့်အပ်