ချင်း(လူရှိုင်း)တွေရဲ့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ ခမ်းပါတ်ညောင်ပင်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီး ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်

Continue reading ချင်း(လူရှိုင်း)တွေရဲ့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ ခမ်းပါတ်ညောင်ပင်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီး ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်