ချင်းပြည်ဘတ်ဂျက် ကျပ်သန်းပေါင်း တစ်သိန်းကျော်အတည်ပြု၊ ထက်ဝက်ကျော် လမ်းတံတားအတွက်ယာထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ဒီဇင္ဘာလထိ ခ်င္းျပည္ ဘတ္ဂ်က္ကို က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၄၄,၈၉၆ ဒသမ ၄၂၁) အသံုးျပဳဖို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳပါတယ္။

ဇြန္လ(၁၁)ရက္မွာက်င္းပတဲ့ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အခုလိုအတည္ျပဳထားတာပါ။

ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳမယ့္ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း(၆၅၃၈၈ ဒသမ ၁၄၈) ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳမယ့္က႑ာကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း(၈၁၂၅ ဒသမ ၀၃၉) ျဖစ္ပါတယ္။