ဒီရက်ပိုင်းနေ့အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းက တောမီးလောင်ခြင်း နဲ့ တောင်ယာမီးရှို့ခြင်းကြောင့်ဟုဆို

ဒီရက်ပိုင်းနေ့အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းက တောမီးလောင်ခြင်း နဲ့ တောင်ယာမီးရှို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းက တောမီးလောင်းခြင်းနဲ့ တောင်ယာမီးရှို့ခြင်းတို့ဆက်စပ်နေတယ်လို့ မီးဇလပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။

မတ်လ(၁၄)ရက်နေ့တ ွင် မြန်မာနိုင်ငံအတ ွင်းတ ွင် တောမီးလောင်ခြင်း နှင့် တောင်ယာမီးရှို့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နသော မီးလောင်း က ျွမ်းသည့်နေရာများ (Hot Spots) ပေါင်း (၃၂၀)ခန့်ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတ ွင်း မီးလောင်က ျွမ်း နေ သေ ာ Hot Spots အ ရေ အတ ွက် မှာ အာဆီယံနိုင်ငံများတ ွင် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး၊ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတ ွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတ ွငွ်း တ ွင် နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာရာမှ Hot Spots အ ရေ အ တ ွက် သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည် န ယ် အ ရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ တ ွင် ထိုင်းနိုင်ငံ တ ွင် လောင် က ျွမ်းနသော Hot Spots များကြောင့် နယ်စပ်ကျော်ဖြတ်မီးခိုးများ (Transboundary Smokes) ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သည့်အဆင့်အထိ လေထုညစ်ညမ်းနေပါတယ်လို့ ဒေါက်တာထ ွန်းလ ွင်ကပြောပါတယ်။